""

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
50 kr.
Bibliotek
Målgruppe

Landbrug i Nordvestjylland gennem 250 år

Historiker og lokal deltidslandmand fortæller.

Kom til et spændende foredrag om landbruget i Nordvestjylland, som tager sin begyndelse helt tilbage i 1700-tallet.

Foredragsholderen Søren Toftgaard Poulsen er historiker og har arbejdet som museumsformidler på Hjerl Hede og som museumsinspektør ved Herning Museum. Ved siden af har han været økologisk deltidslandmand på ejendommen Vester Flyndergård ved Bækmarksbro. Denne aften fortæller han om den spændende udvikling fra selveje, opdyrkning af hederne, dræning, engvanding og læplantning til nye landbrugsafgrøder og stigende fokus på husdyrhold.

I løbet af 1900 tallet blev husdyrproduktionen mere og mere koncentreret i Vestjylland. Indtil 1950 steg antallet af landbrugsejendomme ved oprettelse af mange husmandssteder, som for eksempel udstykningen af Bækmark i 1940 og opdyrkningen af Gudumlund efter krigen. Siden har sammenlægning af landbrugsejendommene i høj grad præget det vestjyske kulturlandskab, med store industrielle landbrug, omgivet af mange nedlagte landbrugsejendomme, som i dag er bosted for talrige familier, som har deres arbejde i byerne. 

Foredragsholderen skrev i 2020 bogen ”Landbrug i Nordvestjylland gennem 250 år” i anledning af Holstebro-Struer Landboforenings 200 års jubilæum.