Retningslinjer

Retningslinjer for brug af Lemvigegnens Lokalhistoriske Arkiv

Åbningstider

Arkivet er en del af Lemvig Bibliotek og der er fri adgang til bogsamlingen i bibliotekets åbningstid. Arkivet er bemandet mandag 14 - 18 og torsdag 10 - 14, dog undtaget ved sygdom, ferie, kurser m.m. Der vil ikke altid kunne ydes hjælp uden for den bemandede åbningstid.

Materialer og deres brug

Et af arkivets formål er at bevare materialerne for eftertiden. Mange af arkivets materialer er meget gamle og skal derfor behandles med forsigtighed. De kan ikke genanskaffes og er i princippet uerstattelige.

 • Vær forsigtig når du bladrer i skrøbelige materialer; når du folder materialer ud m.m.
 • Undgå at gøre fingrene våde, når du bladrer. Fugt og spyt ødelægger papiret.
 • Brug kun blyant i nærheden af materialerne. Kuglepennen kan let smutte og afsætte streger og mærker på materialerne.
 • Undgå at bruge papirlapper med lim på materialerne.
 • Store bøger og protokoller bør understøttes ved benyttelse, så ryggen ikke bøjes for meget. Brug eventuelt nogle mindre bøger til at lægge under forside / bagside.
 • Hvis du skal se på arkivalier med løse papirer, kan du kun have ét sæt af gangen. Så undgås det, at papirer bliver blandet sammen. Sørg også for at lægge papirerne i den rigtige rækkefølge.
 • Vær forsigtig ved kopiering. Meget skrøbelige dokumenter bør ikke kopieres

Aviser

På loftet findes trykte udgaver af nogle af egnens aviser.

 • De trykte aviser har meget skrøbeligt papir og skal behandles med stor forsigtighed.
 • Aviser der er pakket eller bundet sammen i bundter må IKKE åbnes. Kontakt personalet, hvis du har brug for disse aviser.

Bemærk: Arkivets materialer er til brug på stedet. De kan ikke lånes med hjem (slægtsbøger undtaget).

Materialerne i arkivets tilknyttede kontorlokale er IKKE tilgængelige for andre end personalet

Efter brug

Det er vigtigt at bøger m.m. kommer på den rigtige plads efter brug, så man kan finde dem igen.

 • Læg benyttede bøger på bogvognen, så sørger personalet for at de kommer på deres rette plads.
 • Hvis du benytter kartotekskortene, så tag venligst kun ét kort op af gangen. Sæt et af plastickortene ned på den tomme plads, så du kan huske, hvor du tog kortet.