Arkivets materialer

Hvad finder du på arkivet?

Arkivet rummer materialer fra samtlige sogne i Lemvig Kommune - dog med hovedvægt på Lemvig og Nørlem sogne.

Materialerne er til brug på stedet.

Lokale Aviser

Lemvig Folkeblad 1876 -

Lemvig Avis 1863 - 1962

Lemvig Dagblad 1890 - 1927 ( ikke komplet)

Lemvig Socialdemokrat 1915 - 1950

Håndbogssamling - bøger, tidsskrifter o.a. trykt materiale fra og om Lemvig og omegn

Billedsamling 

Arkivalier  - med hovedvægt på Lemvig og Nørlem sogne
Arkivalier kan være materialer fra foreninger, privatpersoner m. fl. med lokal tilknytning: Forhandlingsprotokoller, dagbøger, manuskripter, breve, udklipssamlinger m.m.

Arkivet modtager gerne arkivalier. Har du gamle regnskabsbøger, breve, papirer, fotos m.m. liggende, som kan have interesse for eftertiden - henvend dig til arkivet og hør om det er noget vi kan bruge!

Mikrofilm - skifteprotokoller, realregistre m.m. Mikrofilmene er kopier af arkivalier fra Landsarkivet for Nørrejylland.
 

Kortsamling

Kirkebøger i trykt form op til 1891.

Folketællinger i trykt form eller på mikrokort fra 1787 - 1921.