Kontakt Børne- og Ungdomskulturelt Samråd

Lemvig Bibliotek er sekretariat for Børne- og Ungdomskulturelt Samråd.

Kontaktperson:
Gitte Rasmussen
Tlf. 96 63 15 14
E-mail: gitte.rasmussen@lemvig.dk 
Hjemmeside: