Bogbussen

I bogbussen kan du låne de samme ting som på Lemvig Bibliotek. Du kan bestille/reservere materialer fra Lemvig Bibliotek og fra andre biblioteker til afhentning i bogbussen. Og når du skal aflevere materialerne, kan du gøre det både i bogbussen og på Lemvig Bibliotek.

Bogbussen kan kontaktes på tlf. 23 49 66 95

Bogbussen kører efter nedenstående køreplan, gældende fra august 2017 - dog køres der ikke på følgende dage:

  • Skolernes vinterferie - uge 7
  • De 3 dage før påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Skolernes sommerferie
  • Skolernes efterårsferie - uge 42
  • Skolernes juleferie
  • Helligdage samt 1. maj og Grundlovsdag

Køreplan - holdepladser

By                     

Holdeplads                        

Dag        

Tid                   

Bonnet v/Stationen Mandag 17.15 - 17.45
Bækmarksbro Stationen Onsdag 14.30 - 15.00
  Tangsøcenteret Torsdag 15.15 - 16.15
Bøvlingbjerg Havrevænget Onsdag 15.25 - 15.55
  Friskolen Torsdag 13.15 - 14.15
  v/ børnehaven Torsdag 14.20 - 14.35
  Tangsøgade Torsdag 16.25 - 16.55
Fabjerg v/ Udefriskolen Tirsdag 13.30 - 14.20
  v / Udebørnehaven Tirsdag 14.25 - 14.40
  v/ Brugsen Tirsdag 16.40 - 17.10
Fenskær Fenskær Tirsdag 18.30 - 19.00
Fjaltring Friskolen Mandag 16.20 - 17.05
Gudum Gudumbro Tirsdag 16.00 - 16.30
Harboøre v/ Brugsen Mandag 14.30 - 15.30
  v/ Brugsen Onsdag 16.20 - 17.20
Klinkby v/ børnehaven Mandag 11.45 - 12.00
Lomborg v/ Niels Auto Torsdag 18.20 - 18.50
Nr. Nissum by v/ Genbrugsbutikken Tirsdag 15.20 - 15.50

Nr. Nissum - Seminariebyen

v/ Købmanden Tirsdag 17.20 - 17.55 
Ramme v/ skolen Onsdag 13.45 - 14.15
  Lærkevej Torsdag 17.40 - 18.10
Thyborøn v/ børnehaven Mandag 12.30 - 13.00
  Bredgade Mandag 13.35 - 14.05
  v/ Fiskeriskolen Onsdag 18.00 - 19.15

 

Køreplan - dag for dag

Mandag

   
Klinkby v/ børnehaven 11.45 - 12.00
Thyborøn v/ børnehaven 12.30 - 13.00
Thyborøn v/ Bredgade 13.35 - 14.05
Harboøre v/ Brugsen 14.30 - 15.30
Fjaltring v/ Friskolen 16.20 - 17.05
Bonnet v/ Stationen 17.15 - 17.45

 

Tirsdag

   
Fabjerg v/ Udefriskolen                        13.30 - 14.20
Fabjerg v/ Udebørnehaven 14.25 - 14.40
Nr. Nissum by   v/ Genbrugsbutikken 15.20 - 15.50
Gudum Gudumbro 16.00 - 16.30
Fabjerg v/ Brugsen 16.40 - 17.10
Nr. Nissum Seminarieby v/ Købmanden 17.20 - 17.55
Fenskær Fenskær 18.30 - 19.00

 

Onsdag

   
Ramme v/ skolen 13.45 - 14.15
Bækmarksbro       Stationen 14.30 - 15.00
Bøvlingbjerg Havrevænget                      15.25 - 15.55
Harboøre v/ Brugsen 16.20 - 17.20
Thyborøn v/ Fiskeriskolen 18.00 - 19.15

 

Torsdag

   
Bøvlingbjerg v/ Friskolen 13.15 - 14.15
Bøvling v/ børnehaven 14.20 - 14.35
Bækmarksbro                Tangsøcenteret 15.15 - 16.15
Bøvlingbjerg Tangsøgade 16.25 - 16.55
Ramme v/Lærkevej 17.40 - 18.10
Lomborg v/ Niels Auto 18.20 - 18.50

 

Køreplanen er gyldig fra august 2017 - juli 2018