Reglement

Reglement for Lemvig Bibliotek

Låneret og lånerkort

Bibliotekets tilbud kan benyttes af alle. Du kan gratis at låne bibliotekets materialer. I særlige tilfælde kan der opkræves depositum.

For at blive låner skal du henvende dig personligt på Lemvig Bibliotek eller i bogbussen. Du skal medbringe sygesikringsbevis som legitimation.

Lånere fra og med 15 år skal bruge sygesikringsbeviset som lånerkort. Alle lån er personlige, og der må kun lånes på eget sygesikringsbevis.

Lånere til og med 14 år skal bruge børnelånerkort, som udstedes på biblioteket. At få et børnelånerkort kræver forældres skriftlige tilladelse. Alle lån er personlige, og der må kun lånes på eget lånerkort.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal du bruge en pinkode sammen med dit sygesikringsbevis eller børnelånerkort, når du bruger bibliotekets selvbetjeningsautomater, og når du ønsker at bruge lånerstatus på www.lemvigbibliotek.dk. Pinkode skal også bruges til en række digitale services på hjemmesiden.

Pinkoden består af 4 cifre efter eget valg. For at få en pinkode kræves personligt fremmøde.

Hvis du mister dit sygesikringsbevis eller dit børnelånerkort, skal du hurtigst muligt meddele det til biblioteket. Så bliver kortet spærret for at forhindre evt. misbrug.

Hvis der skal laves et nyt børnelånerkort, skal du betale et gebyr.

Der laves særlige lånerkort til institutioner og lignende.

Låneretten fortabes, hvis du skylder biblioteket mere end 200 kr.

Lånetid

Lånetiden er normalt 28 dage. Visse materialer kan have kortere lånetid på 14 dage. Disse materialer er tydeligt mærket, og lånetiden fremgår desuden af udlånskvitteringen.

Lånetiden kan forlænges med op til 2 gange, hvis materialet ikke er reserveret til andre lånere. Herefter skal materialet afleveres.

Reservering

Udlånte materialer kan reserveres. Du får besked pr. mail og sms, når materialet er hjemkommet.

Registrering af lån

Alle udlån og afleveringer registreres på edb. Ved udlån udskrives en kvittering, der viser, hvad du har lånt, og hvornår det skal afleveres. Ved aflevering udskrives en kvittering, der viser, hvad der er afleveret. Kvitteringen er dokumentation for, at lånte materialer er afleveret. Oplysninger om det enkelte udlån slettes senest 4 uger efter aflevering.

Bibliotekets materialer er tyverisikrede.

Ansvar for det lånte

Som låner er du selv ansvarlig for de lånte materialer. Inden du låner, skal du sikre dig, at evt. fejl og mangler ved det lånte materiale noteres af bibliotekets personale. Hvis lånte materialer beskadiges eller bortkommer, skal du betale erstatning. Erstatningsprisen vil normalt være bibliotekets aktuelle indkøbspris med et tillæg til klargøring.

Biblioteket kan kræve alle bind erstattet af et flerbindsværk, hvis de enkelte bind ikke kan købes enkeltvis.

Ved erstatning af visse av-materialer omfatter erstatningsbeløbet også licensrettigheder.

Erstattet materiale tilhører biblioteket. Hvis du finder det bortkomne materiale inden for 3 måneder efter erstatningen og medbringer kvitteringen, kan du få erstatningsbeløbet (minus administrationsomkostninger) tilbagebetalt.

Bibliotekets materialer benyttes på eget ansvar. Biblioteket påtager sig ikke erstatningsansvar ved evt. skader på edb-udstyr og lignende.

Udelukkelse fra at bruge biblioteket

Lånere kan udelukkes fra at bruge biblioteket, hvis det forekommer, at lånte materialer gentagne gange ikke afleveres, eller afleveres i beskadiget stand. Udelukkelsen vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel.

Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.

Regning

Regning på erstatningsbeløbet for lånte materialer plus gebyrer udsendes, hvis du har overskredet lånetiden med 6 uger. 

Påmindelse

Hvis biblioteket har din rigtige e-mailadresse og/eller mobilnummer, får du 3 dage før lånetidens udløb besked pr. mail og/eller sms om, at afleveringsfristen nærmer sig. Du er selv ansvarlig for at aflevere rettidigt - også hvis mailen eller sms'en ikke når frem til dig.

Internet

På Lemvig Bibliotek er der til publikum opkoblet pc'ere til Internettet.

Personalet giver råd og vejledning i benyttelse af disse.

Ved benyttelse af Internetpc'ere er det en forudsætning at nedenstående regler overholdes:

  • Pc'erne må ikke bruges til hacking, pornografi, piratkopiering eller anden ulovlig kopiering.
  • Støj og larm er ikke tilladt.
  • Pc'erne må ikke slukkes.
  • Mad og drikkevarer ved pc'erne er ikke tilladt.

Hvis reglerne ikke overholdes kan personalet slukke for pc'erne.

Ved gentagne overtrædelser kan personalet udelukke for brug af Internettet for en kortere eller længere periode.

Udskrivning af kopier betales i skranken.

Lemvig Bibliotek påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af materiale fra Internettet.