""

Slægtsforskernes Bibliotek

07.06.23
Få online adgang til et stort antal bøger om historie og slægtsforskning.

Biblioteket er et specialbibliotek for historikere, slægtsforskere og andre historie-interesserede.

Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Der er i dag mere end 35.500 titler online.

Find og søg i biblioteket her>>>