Johan Rønberg
Johan Rønberg

Lemvigere i verden – Johan Rønberg

17.04.23
Styrmanden der blev fanget i den spanske borgerkrig

Johan Rønberg – 1903-1979
Havnefoged i Lemvig 1939-1970

I juli 1936 var Johan Rønberg førstestyrmand på damperen Inger. Skibet lå til kaj i Barcelona med en last af træ, men der var strejke på grund af urolighederne, så det var svært at få losset. Sømændene havde selv forsøgt at få trælasten på land, men der blev stukket ild på brædderne, når de kom op på kajen.

Besætningen på Inger var derfor ufrivilligt fanget i byen og blev vidner til borgerkrigens rasen. Johan Rønberg beskrev de voldsomme begivenheder i et 12 sider langt brev til sin kone Dagny, som sad urolig hjemme i Danmark og ventede på livstegn fra ægtemanden.
”…alt er standset oppe i byen, det eneste som ikke er standset er skydningen”, skriver Johan i brevet.

Ombord på Inger skulle man også tage sig i agt for kugleregnen, for damperen lå i nærheden af en marinestation, som blev beskudt.

På et tidspunkt vovede Johan og et andet besætningsmedlem sig i land og det var grufulde ting, de så. Uden for en klosterskole stod 45 kister på rad og række. Ved et hushjørne talte de 48 lig i en dynge. Der var døde mennesker og heste overalt. Et sted var de vidne til at fire præster blev drevet ind i et brændende hus.

Det lykkedes at få skibet tømt for træ, da der kom politivagt ved lasten på kajen og fra rederiet kom der ordre om at Inger måtte sejle til Marokko.
Johan Rønberg og resten af besætningen var lykkelige over at de endelig kunne forlade borgerkrigshærgede Barcelona.

Kilde: Lemvigegnens Lokalhistoriske Arkiv