Lov og ret

Lov og ret

Forbrug.dk
Forbrugerstyrelsens side, hvor du kan læse om ret og pligt som forbruger, samt om love og klagemuligheder.

Retsinformation
Her kan du finde danske love, bekendtgørelser og cirkulærer mv. samt Folketingets dokumenter.