Digital artikelservice

Statsbiblioteket leverer kopier af artikler fra alle sine trykte tidsskrifter.

Statsbiblioteket har via pligtafleveringen alle danske tidsskrifter i sin bestand, plus et stort antal udenlandske tidsskrifter.

I Bibliotek.dk kan du fremsøge tidsskrifter og artikler og de kan bestilles ved, at du benytter dit låner-id på dit folkebibliotek. Hvis dit folkebibliotek har købt et abonnement til servicen, vil artiklen blive leveret til download direkte til din emailkonto.

Digital artikelservice

 

Der kan være undtagelser, hvor en artikel på grund af licensmæssige forhold ikke må leveres til download. I disse tilfælde vil en artikel blive leveret til afhentning på dit valgte afhentningsbibliotek.

I Bibliotek.dk skal du, hvis du ikke har et login i forvejen, oprette et samt vælge dit folkebibliotek som favoritbibliotek samt som afhentningsbibliotek. I Bibliotek.dk skal du benytte linket KOPISERVICE hvis du ønsker at bestille artikler via denne service. Du skal være logget ind i Bibliotek.dk før du kan bestille.

Hvis dit folkebibliotek ikke har tegnet abonnement til servicen, leveres artiklen til dit valgte afhentningsbibliotek, hvor du kan afhente den.

Hvis dit valgte afhentningsbibliotek er et forskningsbibliotek, vil artiklen blive leveret til afhentning på biblioteket.

Leveringstider vil afhænge af leveringsformen:

Levering via download:
Inden for ½-2 dage hvis artiklen ikke er skannet i forvejen. Evt. længere hvis tidsskriftet er udlånt.
Inden for få minutter hvis artiklen er skannet i forvejen

Levering via lokalt bibliotek:
Inden for ½-2 dage

Levering pr. brevpost:
2-4 dage.

Digital Artikelservice er en biblioteksservice, som leveres i et samarbejde mellem Statsbiblioteket, dit folkebibliotek og Bibliotek.dk.